Osteopaard.nl

Wat is paardenosteopathie?

 

Osteopathie is een behandelwijze die niet alleen symptomen behandel, maar tevens probeert de onderliggende klachten op te sporen.

 

Dit omdat symptomen of klachten zich soms op andere plaatsen voordoen dan waar de oorzaak gelegen is. Dit is meteen één van de belangrijkste principes van de osteopathie, namelijk dat het paardenlichaam in zijn totaliteit moet worden gezien. De osteopathische denkwijze is holistisch, er wordt geen ziekte behandeld maar het zieke paard.

 

Andere uitgangspunten zijn

- Alles in het paardenlichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen.

Bewegingsverlies ontstaat door oorzaken van buiten af (bv. overbelasting) of door oorzaken van binnen uit (bv. ontstekingen) en kan door de osteopaat hersteld worden.

- Het paard beschikt over een zelfherstellend vermogen.

Hierbij speelt de circulatie een zéér belangrijke rol die door de osteopathie beïnvloedt kan worden.

 

In de osteopathie worden de volgende systemen gebruikt als aangrijpingspunt voor de behandeling:

 

1 Pariëtaal systeem (botten, spieren, pezen, wervelkolom en alle gewrichten)

2 Visceraal systeem (de organen)

3 Cranio-sacraal systeem* (de schedelbeenderen die via de hersenvliezen en ruggemergvlies zijn verbonden met het heiligbeen)

 

Ontstaat er een probleem, blessure of stoornis in één van deze systemen, dan zal zich dat voortzetten in de twee andere systemen. Dit gebeurt mechanisch, door de circulatie dan wel door tussenkomst van het zenuwstelsel. De osteopathie probeert dit verloren gegane evenwicht van het paardenlichaam door middel van paardvriendelijke manuele technieken te herstellen.

 

* Cranio-sacraal systeem, wat is dat?

 

Net zoals de longen het paardenlichaam voorziet van zuurstof, het hart het bloed rondpompt door het bloedvatenstelsel, 'pompen' de hersenen het hersenvocht vanuit de schedel via het ruggenmergkanaal naar het heiligbeen (Cranio-sacraal systeem). Wordt het functioneren van één van deze systemen b.v. door een trauma verstoord dan heeft dat een negatief effect op het normaal functioneren. Bij het Cranio-sacraal systeem heeft dit dus gevolgen voor het normaal functioneren van het zenuwstelsel waarbij de meest uiteenlopende klinische problemen kunnen ontstaan.

Email Fred en Linda voor informatie

Bijgewerkt tot: 20/10/2017