Osteopaard.nl

Nazorg

 

De behandeling maakt als het ware de weg vrij om het paardenlichaam zelf het verloren evenwicht weer terug te laten vinden (zelfherstellend vermogen). Het hervinden van dit evenwicht kost tijd. Door het paard te snel weer te berijden of in te spannen zal het lichaam niet in staat zijn zich te herstellen en zal het paard weer terug vallen in hetzelfde probleem als voor de behandeling. Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat het paard de eerste week na de behandeling niet bereden of ingespannen mag worden. Dit betekent absoluut niet dat het paard stalrust moet krijgen! Het beste is om het paard vrije beweging in de paddock of wei te geven. Indien vrije beweging niet mogelijk is, kunt u het paard longeren of wandelen aan de hand. Gebruik hierbij de eerste dagen geen hulpteugels. Het kan zijn dat uw paard een andere manier van lopen ontwikkelt en het zal voor u de eerste keren met rijden anders aan kunnen voelen dan normaal. Het is belangrijk dat u de eerste dagen het werk voor uw paard simpel houdt. Dat wil zeggen dat u lange lijnen en grote voltes rijdt en bijvoorbeeld geen zijgangen of oefeningen waarbij een grote mate van verzameling en oprichting nodig is. Geef uw paard de tijd om te wennen en doe geen oefeningen waar het grote moeite mee heeft. Daarna kan weer langzaam opgebouwd worden naar het trainingsniveau van voor de behandeling.Uiteraard wordt de nazorg uitgebreid besproken met de eigenaar/berijder van het paard. Ieder paard is uniek, de nazorg wordt daarom ook afgestemd op het paard.

 

Het aantal behandeling dat nodig is om een (bewegings)probleem op te lossen is erg afhankelijk van het type probleem, hoelang dat probleem al bestaat, de uitgebreidheid van het probleem en de reactie van het paard op de behandeling. Na de eerste behandeling wordt er door de behandelaar een inschatting gemaakt of meerdere behandelingen nodig zijn. Kleine, kort bestaande, problemen kunnen na 1 behandeling opgelost zijn. Meestal zijn echter meerdere behandelingen noodzakelijk. Het effect van een behandeling is soms pas na 2 of meerdere weken goed te beoordelen. Indien er na 2-3 behandelingen onvoldoende verbetering optreedt kan het aan te bevelen zijn om naar een specialistische kliniek te gaan voor nader onderzoek.

 

Benadrukt moet worden dat voor het voorkomen of herstellen van problemen, veel aspecten van belang zijn. Zowel de algemene gezondheid als het welzijn van het paard en de daarbij behorende managementfactoren (voeding, huisvesting, vrije beweging), de training, het zadel, de ruiter en eventueel hoefbeslag kunnen in positieve, maar ook in negatieve, zin bijdragen aan het herstel van het paard.

Linda Cruyff Paardenosteopathie

Email of bel Linda voor Paardenchiropractie, Paardenosteopathie,

Dry Needling en/of Paardensportmassage.

Mob: 0653 228 311

Email Fred en Linda voor informatie

Bijgewerkt tot: 20/10/2017